Til hovedinnhold

Vurdering av flerspråklige elevers språkutvikling

Flerspråklighet og språkforstyrrelser

Noen flerspråklige har også Utviklingsmessige språkforstyrrelser. Hvordan innvirker det på utviklingen, og behov for tilrettelegging? Er det ekstra vanskelig å bruke og lære flere språk når eleven har språkforstyrrelser?

Pedagogiske basert vurdering: En dialogpreget undervisning kan gi gode og praktisk anvendbare vurderinger av språklige ferdigheter, behov og effekter av ulik tilrettelegging.

Side 6 av 10