Til hovedinnhold

Vurdering av flerspråklige elevers språkutvikling

PPT sin oppfølging og samarbeid med skolen

I vurderingene kan det være en hjelp å stille ulike hypoteser. Hypoteser er antagelser ulike lærere, foreldre, elever eller PPT har som det er verdt å undersøke nærmere. Informasjonen vi henter inn vil hjelpe oss å styrke eller svekke disse hypotesene.

Punkter til vurdering:

 • Erfaringer, stryker eller vansker på førstespråket:
  • Hvilke språklige erfaringer har eleven hjemmefra, i barnehage eller skole?
  • Har det være opplæring på andre språk enn hjemmespråket?
  • Hvordan har utviklingen vært på språk og kunnskaper?
  • Er det et rimelig samsvar mellom erfaringer på førstespråket og elevens språk- og kunnskapsutvikling?
 • Erfaringer, styrker eller vansker på opplæringsspråket:
  • Hvor lenge har eleven gått i norskspråklig barnehage og skole?
  • Har tilretteleggingen gitt god nok anledning til aktiv språk- og kunnskapslæring?
  • Er det et rimelig samsvar mellom erfaringer med opplæringsspråket og elevens språk- og kunnskapsutvikling?
 • Hva sier informasjon fra dialog rundt spørreskjemaet "20 spørsmål om språkferdigheter" om styrker og vansker på henholdsvis førstespråk og norsk?
 • Hvis atferd eller faglig fremgang vekker bekymring, kan disse ha sammenheng med språkferdigheter?
 • Hvor har eleven sine språklige styrker og utfordringer, på førstespråket og på opplæringsspråket?: språklydssystemet, setningsoppbygging, ordkunnskap, språkbruk og minnefunksjon? Hva betyr dette for hva som bør prøves ut i tilretteleggingen?
 • Hva vil være viktig å undersøke i videre samarbeid med lærere, elev, hjemmet og PPT?

Side 9 av 10