Til hovedinnhold

Vurdering av flerspråklige elevers språkutvikling

Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

Språkvansker som er medfødte er blitt omtalt på ulike måter, som eksempelvis spesifikke språkvansker, primære språkvansker eller utviklingsmessige språkforstyrrelser. Her har vi brukt utviklingsmessige språkforstyrrelser, som nå er den nye betegnelsen. I videoen blir det brukt betegnelsen Utviklingsmessige språkvansker, da denne ble laget før ny terminologi kom. Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) er medfødte, og vil innvirke på alle de språkene eleven lærer.

Her vil vi se nærmere på fem ulike deler i språkene, og hva man bør se etter i en vurdering:

  1. Fonologi (lydsystemet)
  2. Syntaks (setningsoppbygging)
  3. Semantikk og ordkunnskap (språkets innhold)
  4. Pragmatikk (språkbruk)
  5. Verbal læring og hukommelse

Side 5 av 10