Utviklingsmessige språkvansker (DLD) | www.statped.no

Vurdering av flerspråklige elevers språkutvikling

Utviklingsmessige språkvansker (DLD)

Språkvansker som er medfødte er blitt omtalt på ulike måter, som eksempelvis spesifikke språkvansker, primære språkvansker eller utviklingsmessige språkforstyrrelser. Her bruker vi utviklingsmessige språkvansker som nå er den mest vanlige betegnelsen. Ofte skiller vi mellom ekspressive og reseptive språkvansker, dvs. vansker med å uttrykke seg og med å forstå, selv om de to henger nøye sammen. Slike vansker er medfødte, og vil innvirke på alle de språkene eleven lærer.

Her vil vi se nærmere på fem ulike deler i språkene, og hva man bør se etter i en vurdering:

  1.  Fonologi (lydsystemet)
  2. Syntaks (setningsoppbygging)
  3. Semantikk og ordkunnskap (språkets innhold)
  4.  Pragmatikk (språkbruk)
  5. Verbal læring og hukommelse

Side 5 av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!