Forskning og utvikling (FoU)

Statped er bindeledd mellom universitets- og høgskolesektoren og praksisfeltet. 

Vi arbeider strategisk for å utvikle ny kunnskap basert på praksisnær forskning. Gjennom utviklingsarbeid fremstiller vi nye læringsressurser og tjenester for det spesialpedagogiske feltet.

Kontakt  oss om FoU.

Inkluderende fellesskap i barnehagen krever nytenkning

Barnehagen skal det være et inkluderende fellesskap for alle barn. Dette krever nytenkning og kunnskapsutvikling både i utdanningssystemet og på forskningsfeltet. 

Statpeds frokostseminar

 Meld deg på til 27.november

Barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn i pedagogisk forskning og praksis.