Gjennomføring i videregående skole blant Statpeds brukergrupper i Nord-Norge

Statpeds brukergrupper er svært heterogene og med ulike opplæringsbehov. Målet for prosjektet er å finne fram til faktorer som gjør at eleven blir i den videregående opplæringen og fullfører skolegangen. Ved å få fram slik kunnskap om hva som bidrar til en fullføring av videregående opplæring, vil det være mulig å si noe om hvilke endringer det er behov for.

Prosjektperiode: 2018-2020

Prosjektleder: Mirjam Harkestad Olsen

Eksternt samarbeid: ADHD Norge og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon