iPad i undervisningen – et bidrag til inkludering og deltakelse?

Pilotprosjektet undersøker hva eleven selv og lærere og rektor mener er viktig for at bruk av iPad skal bidra til at elever med lese- og skrivevansker får økt mulighet til deltagelse i klassens faglige og sosiale fellesskap.

Prosjektperiode: august 2018 – september 2019 
Prosjektleder: Espen Langbråten Wilberg 
Eksternt samarbeid: Universitetet i Agder