Kartlegging av ulike sider ved paragraf 2.6 og 5.1 (opplæring i og på tegnspråk)

Målet med forskningsprosjektet er å fremskaffe et oppdatert og systematisert kunnskapsgrunnlag om situasjonen i grunnskolen når det gjelder praktisering av opplæring i og på tegnspråk. Prosjektet avgrenses i første omgang til å kartlegge og beskrive det opplæringstilbudet som gis til elever som har tilbud om deltidsopplæring ved Statped.

Proskjektperiode: høsten 2018 – 31.12.2019
Prosjektleder: Sidsel Holiman
Samarbeidsparter: Universitetet i Stavanger, Stein Erik Ohna