Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole

Målet er å utforske hvordan PPT og barnehage/skole i fellesskap kan utvikle lokalt forankret kompetanse for inkluderende praksis. Prosjektet gjennomføres i to kommuner og er et samarbeidsprosjekt mellom NLA høgskolen,Universitetet i Stavanger (UiS), og Statped.

Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (tverrf.) (Forskning) 

Prosjektperiode: februar 2018-april 2021  

Prosjektleder: Marit Mjøs, NLA høgskolen 

Eksternt samarbeid: Høyskolen NLA og Universitetet i Stavanger 

Kontaktperson: Siv Hillesøy