Langtidsoppfølging av pasienter med leppe-kjeve-ganespalte

Dette er et kvalitetssikringsprosjekt som tar sikte på å følge pasienter med gjennomgående leppe-kjeve-ganespalte som fikk kirurgi i perioden 1973-1979. De har senere fulgt teamet av plastikkirurg, tannlege, ØNH-lege og logoped. Ved å følge pasientene til de er om lag 40 år kommer nye opplysninger om livssituasjonen og livskvalitet tydelig frem. En slik longitudinell oppfølging har tidligere ikke vært gjennomført. Det er viktig med en slik studie for å skaffe kunnskap om langtidssituasjonen for denne gruppen.

Proskjetperiode: april 2016 – april 2019 

Kontaktperson: Nina Helen Pedersen 

Eksternt samarbeid: Helse Bergen