Læringsanalyseprosjektet

Forskningsrådet har tildelt midler til gjennomføring av FoU-prosjektet Can learning analytics (LA) be used to improve pedagogical practices for teachers when promoting pupils reading comprehension skills. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Skedsmo kommune, Conexus, NIFU og Statped. Det skal utvikles en digital læringsmodul i leseforståelse på mellomtrinnet ved skolene i Skedsmo.

 

Prosjektperiode: 2018-2021

Prosjektleder: Robin Ulriksen, Statped

Ekstern finansiering: Forskningsrådet