Normering og utgivelse av kartleggingsverktøyet Differensialdiagnostisk kartlegging av språklydsvanske

Statped får mange søknader om utredning av barn med språklydsvansker. Det finnes ikke normerte kartleggingsverktøy på norsk. I prosjektet vil vi utarbeide og normere et differensialdiagnostisk kartleggingsverktøy for norske barn med språklydsvansker. Alle regioner i Statped er nå i gang med å samle inn normdata på barn i alderen 2,6-5,5 år. Kartleggingsverktøyet, som er en billedbenevningstest, er utarbeidet etter mal fra lignende verktøy som finnes for tysk og dansk.

Prosjektperiode August 2017-august 2020 

Prosjektleder: Anne Frank 

Eksternt samarbeid: Europeisk faghøyskole (Rostock), Syddansk Universitet (Odense)