Rom for fellesskap?Livskvalitet, holdnings- og inkluderingsarbeid blant barn med ulike funksjonsnivå i skolen

Livskvalitet, holdnings- og inkluderingsarbeid blant barn med ulike funksjonsnivå i skolen.

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om hvordan elevers livskvalitet, samt det holdnings- og inkluderingsarbeidet som gjøres på skolen, bidrar til å skape muligheter for alle elevers deltakelse i den ordinære klassen. Foruten å beskrive elevers livskvalitet på skolen og hvordan elever med ulikt funksjonsnivå forholder seg til hverandre i ansikt-til-ansikt-møter, utforskes også ansattes praksis og argumentasjon for å fremme positive holdninger til elever med nedsatt funksjonsevne.  

Studien omhandler elever og ansatte i femte til sjuende trinn i norsk offentlig, ordinær skole.  
Proskjektperiode: høsten 2018-31.12.2020 
Prosjektleder: Siv Hillesøy 
Eksternt samarbeid: NTNU ved Borgunn Ytterhus og Jørn Østvik