Språkstimulering for barnehagebarn som skal lære punktskrift

Formålet med prosjektet er:

  • Å strukturere innsatsen Statped gjør i forhold til barn som er i barnehage og som skal bruke punktskrift.
  • At barn som skal lære punktskrift får en likeverdig skriftspråkstimulering med seende barn i barnehagen
  • Å heve kompetansen på skriftspråkstimulering i nettverket rundt barnet, i Statped og i det øvrige synsfaglige miljøet.

Proskjektperiode høsten 2017-31.12.2020

Prosjektledere: Gro Aasen, Astrid Vik og Silje Benoninsen, Statped

Ekstern finansiering: Norges blindeforbunds forskningsfond