Taktile tankekart for elever som er blinde med ulike typer av forståelsesvansker

Målet med prosjektet er å bidra til å utvikle ny kunnskap om taktile tankekart for elever med blindhet og tilleggsvansker. Dette knyttet til om taktile tankekart kan være et verktøy som elevene kan bruke til å øke egen forståelse av sin tilværelse på, og slik bruke ervervede leseferdigheter med en ny bruksmåte. Videre at prosjektet kan øke bevissthet, forventninger og kompetanse om læring og utvikling hos elever med blindhet og tilleggsvansker. 

 

Proskjektperiode: 15.4.2015 – sommeren 2019

Prosjektleder: Gro Aasen, Statped 

Eksternt samarbeid: NevSom, Ullevål universitetssykehus