Taktile tankekart for elever som er blinde med ulike typer av forståelsesvansker

Målet med prosjektet er å bidra til å utvikle ny kunnskap om taktile tankekart for elever med blindhet og tilleggsvansker. Dette knyttet til om taktile tankekart kan være et verktøy som elevene kan bruke for å øke egen forståelse av sin tilværelse på, og slik bruke ervervede leseferdigheter på en ny måte. Videre er det et mål at prosjektet kan øke bevissthet, forventninger og kompetanse om læring og utvikling hos elever med blindhet og tilleggsvansker. 

 

Proskjektperiode: 15.4.2015 – høsten 2019

Prosjektleder: Gro Aasen, Statped 

Eksternt samarbeid: NevSom, Ullevål universitetssykehus