TOPS: Timing of Primary Surgery

TOPS en internasjonal randomisert klinisk studie på barn født med ganespalte. Ganespalteteam fra 5 land deltar: Sverige, Danmark, Norge, Storbritannia og Brasil. 560 barn er innrullert i studien. Barna har fått lukket ganespalten ved 6 mnd. eller ved 12 mnd. Målet er å finne ut hvilket tidspunkt for ganelukke gir best tale ved 5 år. Logopedene gjør videoopptak av barna ved 1 år, 3 år og 5 år. Opptakene blir fonetisk transkribert og skåret. 

Prosjektetperiode: januar 2010 – desember 2020 

Kontaktperson: Nina Helen Pedersen 

Eksternt samarbeid og finansiering: The TOPS Trial Universityof Manchester og National Institutes of Health (NIH)