Elever med hørselshemming i skolen

En kartleggingsundersøkelse om læringsutbytte.
Hva viser undersøkelser om skoleresultater for barn med hørselshemning? Etter 20 år med mange reformer i skolen og framskritt både innenfor det medisinske og hørselstekniske området, blir dette spørsmålet viktig å få svar på.

Fakta og tilgjengelighet

Omslag av hefte

Kategori: Hørsel, Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Bokmål

Språk: Norsk

Pris: 250 kroner

Forfatter: Ola Hendar

Utgiver: Statped

Forskning og utvikling

Hendar, Ola (2013). Elever med hørselshemming i skolen En kartleggingsundersøkelse om læringsutbytte. Skådalen publikasjonsserie nr. 32.

Med utgangspunkt i at det ikke finnes nasjonale data om disse elevenes resultater i skolen som gruppe, fikk Skådalen i 2008 et oppdrag om å lage en slik database hvor også beskrivelser fra foreldre og lærere inngikk. Tilsvarende undersøkelse var gjort i Sverige. Prosjektleder ble Ola Hendar som hadde ledet den svenske undersøkelsen.

Undersøkelsen viser at hørselshemmede har vanskelig for å oppnå de samme resultatene i skolen som andre elever. Andelen elever som mangler karakterer er høy og deltakelsen på nasjonale prøver er lav. Variasjonen innenfor gruppen er den samme som for andre elever; kjønn og foreldrenes bakgrunn har betydning for resultatene i skolen. Hørselshemningen og forekomst av tilleggsvansker har også betydning. Å komme tidlig i gang med kommunikasjon påvirker gruppens resultater på ungdomsskolenivå.

Datamaterialet omfattet to kull elever; 560 ungdommer født 1989-1993 og 586 ungdommer født 1994-2002. For den siste gruppen deltok i tillegg foreldre og lærere i en survey.