Tospråklig i flerspråklig læringsmiljø

Minoritetsspråklige barns egne opplevelser å være tospråklige. En intervjustudie med barn i femte klasse i Norge som hadde tyrkisk eller urdu som morsmål.

Fakta og tilgjengelighet

Helene Fulland

Kategori: Flerspråklighet, Mellomtrinnet (5.-7.), Artikler, Bokmål

Språk: Norsk bokmål

Format: HTML

Forfatter: Helene Fulland

Forskning og utvikling

Fulland, Helene (2016): Barns opplevelser av å være tospråklige i fler språklige læringsmiljøer. Artikkel, Statpeds årsrapport 2016.