All Aboard – få alle med

Statped deltar sammen med tre andre organisasjoner i et Erasmus -prosjekt som heter All Aboard. Målet er å utvikle og styrke kompetansen om inkluderende læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov.

Logo all aboard Supporting Inclusive practice

Gå til All Abords nettside (all-aboard-erasmus.eu)

All Aboard ledes av Valteri-Onerva (onerva.fi/en), som er et nasjonalt kompetansesenter i Finland. Prosjektet ble satt i gang i september i 2016 og avsluttes i april 2019. Det er etablert en prosjektgruppe med to representanter fra hvert av de deltakende landene. I tillegg deltar mange fagpersoner fra hver organisasjon i erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling på tvers av landegrensene. I den første fasen av prosjektet arrangerer organisasjonene hospiteringsopphold for hverandre. Hensikten er å vise frem gode eksempler på inkluderende praksiser. Høsten 2016 besøkte derfor to av Statpeds ansatte Star college i England og Valteri-Onerva i mars 2017.

I januar 2017 tok Statped imot seks hospitanter. De fikk blant annet lære mer om fagområdene i Statped, kursvirksomheten, læringsressurser og deltidsopplæringen. De fikk også informasjon om «Vi sprenger grenser». Målet var å vise frem eksempler på hvordan Statped jobber og hvordan dette bidrar til inkludering.

Hva prosjektet skal levere

Erfaringene fra hospiteringsoppholdene danner grunnlag for en samling med gode eksempler på inkluderende praksiser som vil bli publisert på prosjektets nettside, i det vi i prosjektet har kalt «Box of Best Practises».

I prosjektet skal det videre utvikles moduler for nettseminarer med inkluderende praksiser som tema og online kursmoduler. Avslutningsvis vil det bli avholdt en nasjonal konferanse i hvert av de fire landene, og Valteri-Onerva inviterer til en tredagers internasjonal konferanse i Finland i april 2019.

Deling av kunnskap er viktig i prosjektet. Nettseminarer og kursmoduler vil være åpent tilgjengelig og i tillegg vil kunnskapen formidles og deles på konferanser og seminarer.

All Aboard

Målgruppe: Ansatte i de fire organisasjonene, andre fagpersoner i
tilsvarende organisasjoner internasjonalt og andre interesserte.

Mål: å utvikle og styrke kompetansen om inkluderende læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov.

Marit Solvoll er nasjonal prosjektkoordinator, og Siv Hillesøy er nasjonal ekspert. Disse deltar i det internasjonale prosjektteamet, som har to medlemmer fra hvert land og ledes av Valteri-Onerva.