Barnets stemme

Implementering av Barnekonvensjonens artikler 3 og 12, og Konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Foto: En voksen lytter til barnets stemme. Foto: Colourbox
Lydhør: En voksen lytter til barnets stemme.Foto: Colourbox

Mål for prosjektet:

  • Barnet skal oppleve at deres stemme har tyngde i arbeidet med spesialpedagogiske tiltak og inkludering.
  • I praktisk yrkesutøvelse er barnets stemme tydelig og dokumentert. Vi ser endring i fokuset i tjenesteytingen for Statpeds tre hovedmål.
  • Brukermedvirkning gjennom hele prosessen.

Prosjektets innhold:

  • Kunnskapsoversikt om Barnekonvensjonen og spesialpedagogikk.
  • Utvikling av e-læring om Barnekonvensjonen og refleksjonsoppgaver.
  • Arbeid i fagavdelingene i Statped for å endre praksis og få iverksatt Barnekonvensjonen og CPRD i tjenesteyting og kurs.
  • Utprøving av hvordan vi skal gjøre barnets stemme og barnets beste-vurderinger synlig i dokumenter.

Prosjektperiode: 2019

Prosjektleder: Beate Heide

E-læringen som prosjektet lager vil bli tilgjengelig for alle samarbeidspartnere i 2020.