Kunnskapsspredning om stamming

Gjennom en artikkelsamling rettet mot logopeder og informasjonsfilmer rettet mot miljøet rundt de yngste barna, ønsker vi å få til et løft innenfor kunnskapsspredning om stamming på norsk. Målet er å bidra til økt kompetanse på stamming blant logopeder, andre fagpersoner og foreldre til barn som stammer.

Informasjonsfilmene er ferdige og publisert statped.no.

Prosjektperiode: august 2016 - desember 2019 

Prosjektleder: Ane Hestmann Melle