Minetegn på mobile enheter

Minetegn nettversjon (www.minetegn.no) har blitt svært populær, og det er 3- 4000 brukere som har laget sin egen tegnordbok med til sammen over 200.000 tegn. Man kan hente tegn fra Norsk tegnordbok, og man kan spille inn egne tegn med web-kamera. På denne måten er det enkelt å lage og vedlikeholde en spesialtilpasset tegnsamling for den enkelte tegnbruker. Tegnsamlingen vil også være lett tilgjengelig for alle som har kontakt med brukeren – lærere, besteforeldre, annen familie, skolekamerater, naboer osv. For å ivareta personvernet kan den enkelte bruker

velge om den private tegnsamlingen skal være åpen og tilgjengelig for alle eller om man må logge på med brukernavn og passord.

Man har imidlertid vært avhengig av å bruke PC for å få tilgang til Minetegn, og det er en stor etterspørsel etter muligheten til å bruke Minetegn med smarttelefon og nettbrett. Dette vil gi mye større fleksibilitet i forhold til bruken – spesielt i dagliglivet, i barnehage og skole. Man har ofte en smarttelefon eller et nettbrett tilgjengelig.

Målet med dette prosjektet er å lage Minetegn-app til smarttelefon og nettbrett, slik at man kan bruke Minetegn på alle plattformer.