Shape coding

Målet med prosjektet er å tilpasse og gjøre Shape coding tilgjengelig til bruk i Norge. Formålet med Shape coding er å lære språk eksplisitt ved hjelp av et visuelt- kodesystem. Shape coding er prøvd ut i England på personer mellom 7-20 år med spesifikke språkvansker.


Prosjektperiode:september 2018 – januar 2020

Prosjektleder: Stian Barbo Valand

Eksternt samarbeid: Moore House School, Susan Ebbles