SYNSPUNKT på læringsmiljø og inkludering

Det skal lages en nettressurs for alle som er involvert i arbeid med, eller for, barn og unge med synsfunksjonsnedsettelse. Gjennom tekst, video og intervjuer med personer som selv forteller om sine synsvansker og utfordringer, vil en gi eksempler på gode aktiviteter og opplæringssituasjoner, universell utforming og god tilrettelegging i barnehage, skole, arbeid, hjem og fritidsordninger.

Prosjektperiode: 2017-2019 
Prosjektleder: Olle Eriksen 
Eksternt samarbeid: Blindeforbundet  
Finansiering: Extrastiftelsen