Tegnstart på nett

TegnStart er en språkprogramserie i tegnspråk på i alt 4 CD-ROM. TegnStart-serien er et interaktivt PC-program med mange ulike aktiviteter for å støtte læring av norsk tegnspråk.

TegnStart ble levert på CD-ROM, men svært få nye PCer leveres med CD-ROM-leser, og det var derfor utilgjengelig for mange brukere. I dag er det mest vanlig at slike ressurser finnes på nett og kan kjøres i en nettleser. Mange foretrekker også å bruke nettbrett og smarttelefoner, slik at man ikke blir bundet til en PC. Målet med prosjektet er at TegnStart gjøres tilgjengelig på nett og tilpasses mobile plattformer.