Tidlig identifisering og innsats for flerspråklige barn i barnehagen

Rapport fra prosjekt i Frogn kommune som har hatt et ønske om  felles rutiner og god pedagogikk ved oppstart i barnehagene for barn med flerspråklig bakgrunn og søkt Statped om hjelp til et utviklingsprosjekt.

Fakta og tilgjengelighet

Forside til rapporten

Kategori: Flerspråklighet, Før skolealder, Bøker/hefter

Språk: Norsk

Pris: Gratis

Forfatter: Finnborg Scheving og Espen Egeberg

Utgiver: Statped

Prosjektet har hatt som mål å øke bevissthet og pedagogisk kompetanse hos ansatte gjennom innsikt i barnets og familiens bakgrunn, og samarbeid om utprøving av pedagogisk tilrettelegging.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom ansatte i PPT, Spesialpedagogisk team, ansatte i barnehagene i Frogn kommune og Statped. Tre barnehager i kommunen (som har flest flerspråklige barn) er pilotbarnehager og gjennomført utprøvingen. Styrere og barnehagelærere fra alle tre barnehagene har i tillegg til ansatte i spesialpedagogisk team være aktivt med i utforming av prosjektet.