Til hovedinnhold

Lavt læringsutbytte og frafall i videregående skole i Nord Norge

Statpeds brukergrupper er svært heterogene og med ulike opplæringsbehov. Målet for prosjektet er å finne fram til faktorer som gjør at eleven blir i den videregående opplæringen og fullfører skolegangen. Ved å få fram kunnskap om hva som bidrar til en fullføring av videregående opplæring, vil det være mulig å si noe om hvilke endringer det er behov for.

Prosjektperiode: 2018-2022

Prosjektleder: Yvonne Jakobsen

Eksternt samarbeid: ADHD Norge og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon