Til hovedinnhold

Normering og utgivelse av kartleggingsverktøyet "Differensialdiagnostisk kartlegging av språklydsvansker"

Statped får mange søknader om utredning av barn med språklydsvansker. Det finnes ikke normerte kartleggingsverktøy på norsk. I prosjektet vil vi utarbeide og normere et differensialdiagnostisk kartleggingsverktøy for norske barn med språklydsvansker. Statped er nå i gang med å samle inn normdata på barn i alderen 2,6-5,5 år. Kartleggingsverktøyet, som er en billedbenevningstest, er utarbeidet etter mal fra lignende verktøy som finnes for tysk og dansk.

Mer informasjon om prosjektet finner du i Tidsskrift for norsk logopedlag nr 1, 2019 side 6-11.

Prosjektperiode: 2017-2022

Prosjektleder i Statped: Anne Frank

Eksternt samarbeid: Europeisk faghøyskole (Rostock), Syddansk Universitet (Odense)