Til hovedinnhold

Scandcleft

Scandcleft startet opp i 1997 og var en randomisert, kontrollert studie av primærkirurgi (leppelukking og ganelukking) hos barn født med enkeltsidig leppe-kjeve-ganespalte. Begge spalteteamene i Norge deltok. Totalt deltok ti europeiske spalteteam fordelt over fem land (Danmark, Finland, Norge, Storbritannia og Sverige). Flere faggrupper var involvert i prosjektet: kirurger, kjeveortopeder, logopeder og psykologer. Tre ulike operasjonsteknikker ble benyttet. Disse tre teknikkene ble testet opp mot en fjerde, felles operasjonsprosedyre. Målet med studien var å komme frem til en type kirurgi og tidspunkt for operasjon som ga optimale forutsetninger for ansiktsvekst, tannutvikling og tale. Den logopediske kartleggingen involverte analyse av nasalitet og artikulasjon. Vi undersøkte hvorvidt det var forskjeller i velofarynksfunksjon, hypernasalitet og artikulasjon hos barna som ble operert med ulik kirurgisk metode for ganelukning. Den logopediske datainnsamlingen ble gjort da barna var 12 og 18 måneder, og 3, 5 og 10 år.

Prosjekt 2018 – 2028

Det planlegges nå en logopedisk undersøkelse av de samme Scandcleftdeltakerne i voksen alder. Formålet er å undersøke hvorvidt det er forskjeller i velofarynksfunksjon, hypernasalitet og artikulasjon hos ungdommene som er operert med ulik kirurgisk metode for ganelukning, etter fylte 21 år.

Kunnskap om ulike kirurgiske metoder og hvilken effekt de har på deltakerens artikulasjon og nasalitet etter 21-årsalder vil være nyttig for klinisk arbeid og kan komme den fremtidige spaltepopulasjonen til gode.

Prosjektet involverer 448 deltakere internasjonalt. Den norske gruppen består av 84 deltakere.

Proskjektperiode: 2018-2028

Prosjektleder: Øydis Hide

Publiserte artikler for 5-årsdataene: