Til hovedinnhold

Skriftspråkstimulering for barnehagebarn som skal lære punktskrift

Formålet med prosjektet er

  • å strukturere innsatsen Statped gjør for barn som er i barnehage og som skal bruke punktskrift.
  • at barn som skal lære punktskrift får en likeverdig skriftspråkstimulering med seende barn i barnehagen
  • å heve kompetansen på skriftspråkstimulering i nettverket rundt barnet, i Statped og i det øvrige synsfaglige miljøet.

Proskjektperiode høsten 2017-2022

Prosjektledere: Gro Aasen, Astrid Vik og Silje Benonisen, Statped

Ekstern finansiering: Norges blindeforbunds forskningsfond