Til hovedinnhold

The Child In Context Intervention (CICI):A randomized controlled trial addressing chronic symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury

CICI er et prosjekt med mange involverte både nasjonalt og internasjonalt, som skal se på følgetilstander av en ervervet hjerneskade over tid (kroniske symptomer) for barn i alderen 5-16 år.

Intervensjonene skal foregå både hjemme og på skolen, og foreldre er involvert og får oppfølging.

Prosjektet skal foregå over en fem års periode, og har tett samarbeid med Statped som skal være med på skoleintervensjonen. Statped skal også gjøre et eget kvalitativt studie parallelt.

Prosjektperiode: 2019-2024

Kontaktperson i Statped: Anine Pernille Strand-Saugnes