Mer å hente | www.statped.no

Mer å hente

Bedre læring for elever med stort læringspotensial. NOU 2016: 14

Fakta og tilgjengelighet

Omslagssiden til Mer å hente

Kategori:

Språk: Norsk

Forfatter: Mirjam Harkestad Olsen med flere.

Utgiver: NOU 2016: 14

Dette arbeidet er basert på Jøssendalutvalgets kunnskapsinnhenting, faglige diskusjoner og skriftlige innspill. Temaet for utvalgets arbeid var elever med stort læringspotensial. Utvalget skulle vurdere forutsetninger og foreslå konkrete tiltak for at flere elever kan prestere på høyt og avansert nivå og også få et bedre skoletilbud. Utredningen viser at mange av disse elevene ikke opplever å være en del av et læringsmiljø som motiverer og som gir dem faglige utfordringer. Utvalget anbefaler en rekke tiltak som til sammen har som mål å gi elever med stort læringspotensial et bedre skoletilbud. Tiltakene er knyttet til rammebetingelser, kunnskap, forskning og utdanning og kompetanse og undervisningspraksis.

Av Jan Sivert Jøsendal, Mirjam H. Olsen med flere.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!