Til hovedinnhold

Afasi og flerspråklighet

Hos flerspråklige som får afasi, kan behandling på bare ett språk føre til bedring av de andre språkene. Ved behandlingsstart er det viktig å teste alle språkene for å få et korrekt bilde av språkvanskene. Doktorgradsavhandling av Monica Knoph.

Logo Universitetet i Oslo
  1. Utgiver: Universitetet i Oslo
  2. Forfatter: Monica Knoph

I sin doktorgradsavhandling undersøker Monica Knoph overføringseffekter av logopedisk behandling til flerspråklige afasirammede personer på tvers av språk.

Som utgangspunkt er det viktig å kartlegge afatiske språkvansker på begge eller alle språkene til den det gjelder. Logopedisk behandling kan i noen grad finne overføringseffekter mellom språkene. Det er ikke skadelig å arbeide med bare ett språk.