Afasi og flerspråklighet | www.statped.no

Afasi og flerspråklighet

Hos flerspråklige som får afasi, kan behandling på bare ett språk føre til bedring av de andre språkene. Ved behandlingsstart er det viktig å teste alle språkene for å få et korrekt bilde av språkvanskene. Doktorgradsavhandling av Monica Knoph.

Fakta og tilgjengelighet

Logo Universitetet i Oslo

Kategori:

Forfatter: Monica Knoph

Utgiver: Universitetet i Oslo

Forskning og utvikling

Knoph, Monica I. N. (2016). Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia. Doktoravhandling, Universitetet i Oslo.  

I sin doktorgradsavhandling undersøker Monica Knoph overføringseffekter av logopedisk behandling til flerspråklige afasirammede personer på tvers av språk. 

Som utgangspunkt er det viktig å kartlegge afatiske språkvansker på begge eller alle språkene til den det gjelder. Logopedisk behandling kan i noen grad finne overføringseffekter mellom språkene. Det er ikke skadelig å arbeide med bare ett  språk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!