Til hovedinnhold

Stammebehandling – hva hjelper hvem?

Norsk studie av Hilda Sønsterud, Statped avdekker ny tilnærming i stammebehandlingen. Basert på egne vurderinger fra personer som stammer, får vi tydelig og konkret kunnskap om hva som virker i stammebehandlingen.

Formålet med studien var å undersøke hvordan behandling med elementer fra aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) kombinert med logopediske intervensjoner fungerte for personer som stammer. Studien ønsket å belyse brukerperspektivet og er basert på både kvantitative og kvalitative data. En ny tilnærming, ‘Multimodal Individuell Stammeterapi’ (MIST), ble tatt i bruk for å skape en mer målrettet og opplevelsesbasert stammebehandling. Behandlingen besto av fire behandlingsøkter med varighet fra 1-2,5 timer, totalt 10 timer. Deltakerne var voksne personer med stamming i alderen 21-61 år. Majoriteten uttrykte at mål for behandlingen var å få kontroll over stammingen og å oppnå en mer flytende og uanstrengt tale. Deltakerne framhevet oppmerksomhetsbasert trening kombinert med talefokusert trening som betydningsfullt.

«Disse verktøyene bidrar til at jeg blir langt mindre sliten av å snakke. Jeg opplever også en økt forutsigbarhet når jeg snakker. Stammingen kan fremdeles komme, men det er nå lettere å komme seg gjennom blokkeringene enn før.» Mann, 27 år

De fleste (90%) fant stor nytte av å sette søkelys på pust; både for økt tilstedeværelse, hensiktsmessig avspenningsmanøver, god pustestøtte ved tale, og til å løse opp blokkeringer i stammeøyeblikk. Bedret tillit til egen talehåndtering ga betydelig reduksjon i unngåelse av ord og talesituasjoner. Dette igjen hadde positiv innvirkning på livsutfoldelse og livskvalitet. Deltakere som investerte mer tid i egentrening hadde et mer positivt behandlingsutfall enn de som trente sjeldnere.

«Ellers har jeg egentlig god kontroll nå, synes jeg. Det er faktisk litt gøy å trene. Det hadde jeg ikke trodd for et halvt år siden.» Mann, 33 år

Engelsk tittel på avhandlingen: Stuttering therapy; What works for whom? Minding the body in speech - a multifaceted, individual approach to stuttering therapy.

Publikasjoner

Internasjonale publikasjoner:

Sønsterud, H., Halvorsen, M. S., Feragen, K. B., Kirmess, M., & Ward, D. (2020). What works for whom? Multidimensional Individualized Stuttering Therapy. Journal of Communication Disorders. What works for whom? Multidimensional individualized stuttering therapy (MIST) - ScienceDirect

Sønsterud, H., Feragen, K. B., Kirmess, M., Halvorsen, M. S., & Ward, D. (2019). What do people search for in stuttering therapy: Personal goal-setting as a gold standard? Journal of Communication Disorders. 

Sønsterud, H., Kirmess, M., Howells, K., Ward, D., Feragen, K. B. & Halvorsen, M. S. (2019). The working alliance in stuttering treatment: A neglected variable? International journal of language & communication disorders.

Nasjonale publikasjoner:

Sønsterud, H. (2020) Multimodal individuell stammeterapi (MIST) – en aktuell tilnærming for flere? Norsk Tidsskrift for Logopedi, 1:7-13

Sønsterud, H. (2020) Stammelogopedi innenfor et ACT-perspektiv. Norsk Tidsskrift for Logopedi, 3:26-29

Sønsterud, H. (2020) Stammebehandling for voksne – hva hjelper for hvem? Tidsskrift for Kognitiv Terapi

 

Kontakt

Hilda Sønsterud