Til hovedinnhold

Stammebehandling – hva hjelper hvem?

Norsk studie av Hilda Sønsterud, Statped avdekker ny tilnærming i stammebehandlingen. Basert på egne vurderinger fra personer som stammer, får vi tydelig og konkret kunnskap om hva som virker i stammebehandlingen.

Formålet med studien var å undersøke hvordan behandling med elementer fra aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) kombinert med logopediske intervensjoner fungerte for personer som stammer. Studien ønsket å belyse brukerperspektivet og er basert på både kvantitative og kvalitative data. En ny tilnærming, ‘Multimodal Individuell Stammeterapi’ (MIST), ble tatt i bruk for å skape en mer målrettet og opplevelsesbasert stammebehandling. Behandlingen besto av fire behandlingsøkter med varighet fra 1-2,5 timer, totalt 10 timer. Deltakerne var voksne personer med stamming i alderen 21-61 år. Majoriteten uttrykte at mål for behandlingen var å få kontroll over stammingen og å oppnå en mer flytende og uanstrengt tale. Deltakerne framhevet oppmerksomhetsbasert trening kombinert med talefokusert trening som betydningsfullt.

«Disse verktøyene bidrar til at jeg blir langt mindre sliten av å snakke. Jeg opplever også en økt forutsigbarhet når jeg snakker. Stammingen kan fremdeles komme, men det er nå lettere å komme seg gjennom blokkeringene enn før.» Mann, 27 år

De fleste (90%) fant stor nytte av å sette søkelys på pust; både for økt tilstedeværelse, hensiktsmessig avspenningsmanøver, god pustestøtte ved tale, og til å løse opp blokkeringer i stammeøyeblikk. Bedret tillit til egen talehåndtering ga betydelig reduksjon i unngåelse av ord og talesituasjoner. Dette igjen hadde positiv innvirkning på livsutfoldelse og livskvalitet. Deltakere som investerte mer tid i egentrening hadde et mer positivt behandlingsutfall enn de som trente sjeldnere.

«Ellers har jeg egentlig god kontroll nå, synes jeg. Det er faktisk litt gøy å trene. Det hadde jeg ikke trodd for et halvt år siden.» Mann, 33 år

Engelsk tittel på avhandlingen: Stuttering therapy; What works for whom? Minding the body in speech - a multifaceted, individual approach to stuttering therapy.

Publikasjoner

Kontakt

Hilda Sønsterud