Til hovedinnhold

Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie

Bilde av omslaget til "Helt fabelaktig!"
  1. Kategori: Afasi, Voksne, Artikler, Bokmål
  2. Språk: Norsk
  3. Utgiver: Novus forlag, 2016
  4. Forfatter: Knoph, Monica Norvik & Lind, Marianne m. fl.

I dette festskriftet til professor Hanne Gram Simonsen har kolleger og tidligere studenter fra inn- og utland bidratt med 18 nyskrevne artikler som til sammen speiler mangfoldet av jubilantens forskningsinteresser innen fonetikk, fonologi, morfologi, typisk og atypisk språkutvikling hos barn, språk og aldring, språkvansker ved afasi og demens, språkkartlegging, flerspråklighet og tegnspråk.

Monica Norvik Knoph og Marianne Lind har skrevet artikkelen: Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie. Artikkelen beskriver hvordan afasien arter seg hos en 59 år gammel, firespråklig kvinne sju måneder etter at hun fikk hjerneslag. Forfatterne bruker ulike typer kartleggingsverktøy for å få et bilde av vanskene i de forskjellige språkene i kontekster som stiller ulike krav til språkprosessering. De forskjellige kartleggingsverktøyene er lett tilgjengelige for logopeder, og her er det lagt vekt på å bruke dem på en måte som også er gjennomførbar i logopedisk praksis. Avslutningsvis drøftes hvordan de ulike verktøyene kan komplementere hverandre.

I: Enger, H.O. m. fl. (red.), Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Oslo: Novus, 65–80.