Til hovedinnhold

Apper ved afasi – nettside for logopeder

Artikkelen omtaler nettsiden app.afasi.no, og gir nettsiden en kontekst. Nettsiden inneholder en oversikt over apper som kan være relevante for voksne med afasi (språkvansker som følge av en ervervet skade i hjernen).

Forsidebilde av Logopeden – Norsk tidsskrift for logopedi
  1. Kategori: Afasi, Voksne, Artikler
  2. Utgiver: Norsk tidsskrift for logopedi
  3. Forfatter: Line Haaland-Johansen, Nina Helen Erikstad, Hedda Døli og Marianne Brodin

I dag finnes det én app som er spesifikt utviklet for norskspråklige voksne med afasi, appen Dagligliv. Det er likevel mange apper som er laget for barn eller andre grupper som med tilpasninger også kan passe for voksne med afasi.

Artikkelen gjør rede for bakgrunnen og målet med nettsiden. Det blir beskrevet hvordan nettsiden er bygget opp og hvordan man finner frem på nettsiden. Det blir også gjort rede for hvordan man kan gå frem når man velger ut og bruker apper i afasirehabilitering eller hjemmearbeid ved afasi.

Artikkelen er publisert i Norsk tidsskrift for logopedi, nr. 2 (2020) s. 36-39.