Assessment of Dyslexia – Why, When, and with What? | www.statped.no

Assessment of Dyslexia – Why, When, and with What?

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Lese- og skrivevansker, Dysleksi

Språk: Engelsk

Pris: Gratis

Format: Nettartikkel

Forfatter: Anette Andresen og May-Britt Monsrud

Utgiver: Scandinavian Journal of Educational Research

Forskning er ikke entydig når det gjelder hva dysleksi består av og skyldes. Dette kan være en av grunnene til at ansatte i pedagogisk -psykologisk tjeneste ikke legger de samme diagnostiske kriteriene og testverktøyene til grunn i en dysleksiutredning.

Formålet med studien var  derfor å undersøke testprosedyrene ved dysleksikartlegging hos PPT.

Deltakere i studien var 118 PPT-ansatte på Østlandet med ansvar for dysleksiutredning. Disse svarte på et spørreskjema med 19 spørsmål om kartleggingsprosedyrer. Resultater viste at ett testbatteri var særlig sentralt i utredningen av dysleksi.  PPT ansatte rapporterte at flere av skolene identifiserte risikoelever ved å benytte kartleggingsprøver uten tilstrekkelig dokumentasjon av psykometriske egenskaper.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!