Til hovedinnhold

Assessment of Dyslexia – Why, When, and with What?

  1. Kategori: Lese- og skrivevansker, Dysleksi
  2. Språk: Engelsk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: Nettartikkel
  5. Utgiver: Scandinavian Journal of Educational Research
  6. Forfatter: Anette Andresen og May-Britt Monsrud

Forskning er ikke entydig når det gjelder hva dysleksi består av og skyldes. Dette kan være en av grunnene til at ansatte i pedagogisk -psykologisk tjeneste ikke legger de samme diagnostiske kriteriene og testverktøyene til grunn i en dysleksiutredning.

Formålet med studien var derfor å undersøke testprosedyrene ved dysleksikartlegging hos PPT.

Deltakere i studien var 118 PPT-ansatte på Østlandet med ansvar for dysleksiutredning. Disse svarte på et spørreskjema med 19 spørsmål om kartleggingsprosedyrer. Resultater viste at ett testbatteri var særlig sentralt i utredningen av dysleksi. PPT ansatte rapporterte at flere av skolene identifiserte risikoelever ved å benytte kartleggingsprøver uten tilstrekkelig dokumentasjon av psykometriske egenskaper.