Til hovedinnhold

Barn og unge som har fått alvorlig bevissthetsforstyrrelse (DOC) etter traumatisk hjerneskade (TBI)

Hvordan kan skole og helsetjeneste i samarbeid bidra til deltakelse, mening og sammenheng i hverdagen? Artikkel av Anne Ekerbakke og Eva Mølmen.

Logo med påskrift "FPK - Forum for psykologer i kommunen"
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Artikler
  2. Språk: Bokmål
  3. Størrelse: 491 kB/8 sider
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Psykologi i kommunen nr. 5, 2015
  6. Forfatter: Anne Ekerbakke og Eva Mølmen

Spesialisthelsetjenesten og Statped, som har ulike rammer og ansvar for oppfølging, er gjensidig avhengig av hverandre, spesielt ved overgang fra rehabiliteringssykehus til kommunalt hjelpeapparat.

Studier av elever med DOC støtter disse erfaringene.

  • Gode rammer og avtaler om samhandling i systemet rundt en elev er nødvendig i ulike faser av et rehabiliteringsforløp, for eksempel når eleven skal tilbake i opplæring etter langvarig sykehusopphold.
  • Kunnskap, kompetanse og holdninger er nødvendig for å skape et godt rehabiliterings- og opplæringsmiljø i kommunen slik at elever med DOC kan oppleve deltagelse, mening og sammenheng i sine liv. Det er utfordrende å få til sammenheng og samarbeidsrutiner i praksis.
  • Når det gjelder overordnet styringsnivå, hadde det vært ønskelig med et mer samordnet lovverk og etablerte rutiner som hadde gitt bedre vilkår for samarbeid på tvers av etater og nivåer.