Digital learning in mathematics for students with severe visual impairment: A systematic review | www.statped.no

Digital learning in mathematics for students with severe visual impairment: A systematic review

Matematikkundervisningen gjennomgår for tiden betydelige endringer som følge av teknologi og digitalt basert læring. 

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Syn, Matematikk, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Artikler, Teknologiutvikling

Språk: Engelsk

Forfatter: Oliv G. Klingenberg, Anne H. Holkesvik and Liv Berit Augestad

Elever med synshemming kan stå overfor ulike utfordringer i matematikkundervisningen på grunn av mangel på tilgjengelige materialer som er utformet for å støtte utviklingen av begrepsforståelse i matematikk. Målet med studien var å oppsummere aktuell evidensbasert kunnskap om e-læring i matematikk blant elever med alvorlig synshemming.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!