Til hovedinnhold

Digital learning in mathematics for students with severe visual impairment: A systematic review

Matematikkundervisningen gjennomgår for tiden betydelige endringer som følge av teknologi og digitalt basert læring.

  1. Kategori: Syn, Matematikk, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Artikler, Teknologiutvikling
  2. Språk: Engelsk
  3. Forfatter: Oliv G. Klingenberg, Anne H. Holkesvik and Liv Berit Augestad

Elever med synshemming kan stå overfor ulike utfordringer i matematikkundervisningen på grunn av mangel på tilgjengelige materialer som er utformet for å støtte utviklingen av begrepsforståelse i matematikk. Målet med studien var å oppsummere aktuell evidensbasert kunnskap om e-læring i matematikk blant elever med alvorlig synshemming.