Til hovedinnhold

Elektroniske lærebøker – et reelt alternativ for elever med synshemming?

Elektroniske lærebøker i de fire testede produktene BrettBoka, Smartbok, Unibok og d-bok er ikke er et reelt tilbud til elever som er blinde.

Logo tidsskriftet Spesialpedagogikk
  1. Kategori: Syn, Artikler, Bokmål, Teknologiutvikling, Kunnskap om teknologi, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Spesialpedagogikk
  5. Forfatter: Tore Pukstad og Tore Johnny Bråtveit

Tilbudet av elektroniske lærebøker er økende og består av ulike løsninger, både hva angår programvare og filformater.

De fire produktene BrettBoka, Smartbok, Unibok og d-bok finnes for ulike plattformer. Alle finnes for iPad og i webutgave, noen finnes også for Windows, Mac og Android-nettbrett.

Resultatet av undersøkelsen

  • Svaksynte som har utbytte av å benytte elektroniske lærebøker, vil være tjent med å lese elektroniske bøker på PC fremfor iPad.
  • Blinde som er helt avhengig av skjermleser, har ikke et reelt tilbud med de fire testede produktene.

Tradisjonelt har skoleelever med nedsatt synsevne brukt elektrooptiske/optiske hjelpemidler for å lese skolebøker. Blinde elever har hatt læreverkene i punktskrift; elektronisk punktskrift på leselist eller trykt punktskrift på papir. I tillegg har mange elever som har synshemninger, benyttet lydbøker, gjerne som supplement til boka i punktskrift eller til visuell skrift. Både svaksynte og blinde personer benytter datamaskiner i ulike varianter – PC, nettbrett, smarttelefoner etc. Svaksynte bruker gjerne forstørringsprogram, mens blinde er helt avhengige av å benytte skjermleser for å få tilgang til skjerminnholdet.