Til hovedinnhold

Embodied Cognition and Language Appropriation: Recycling with Difference by a Child with Congenital Deafblindness and Multiple Disability

Artikkelen bruker mikroanalyse av et videocase eksempel for å belyse temaer knyttet til kroppslig kognisjon og språk appropriasjon/tilegnelse hos et barn med medfødt døvblindhet og multifunksjonsnedsettelser.

taktil kommunikasjon bilde av to hender
  1. Språk: Engelsk
  2. Pris: Gratis
  3. Format: Nettartikkel
  4. Utgiver: Journal of DeafBlind Studies on Communication
  5. Forfatter: Kirsten Costain, Jacques Souriau & Marlene Daelman

Videoen viser en lengre interaksjon med partner under en vanlig stellesituasjon. Fokus for analysen er en del av filmen hvor barnet er alene og kommer med flere manuelle uttrykk i etterkant av stellet, og i forkant av en aktivitet. Til tross for mangel på et kulturelt språk, lager barnet uttrykk som synes å være koblet til situasjonen og som viser både kreativitet og nyskaping. Uttrykkene er belyst videre med hjelp av to dialogiske begrep: resirkulering (Linell, 2010) og resirkulering med differance (Anward, 2004; 2014). Den rådende forståelsen innen kognisjonsteori om betydning for tenking av simuleringsprosesser er utfordret gjennom fremheving av barnets uttrykk som omarbeidelser heller enn representasjoner, eller kopier, av elementer i den opprinnelige interaksjonen. I tillegg er en mikroanalyse av det samtale-analytiske begrepet ‘stance’, eller posisjonering, knyttet til et kognitiv-lingvistisk perspektiv på dialogisk syntaks med dets medfølgende begreper parallellisme, resonans og engasjement.

Kirsten Costain, Jacques Souriau & Marlene Daelman (2019). Embodied Cognition and Language Appropriation: Recycling with Difference by a Child with Congenital Deafblindness and Multiple Disability. Journal of DeafBlind Studies on Communication, 5, 4-34