Til hovedinnhold

Hjernerystelse - akutte tiltak og tilrettelegging i barnehage og skole

I denne artikkelen presenteres ny forskning og kunnskap om hvilke symptomer vi bør være obs på og hvordan vi best kan tilrettelegge i barnehage og skole for å forebygge og avhjelpe mulige senskader.

  1. Kategori: Ervervet hjerneskade
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Utgiver: Tidsskrift for Spesialpedagogikk - Utdanningsnytt, 2021
  5. Forfatter: Anine Pernille Strand-Saugnes

Nora

Diagnosekriterier, omfang og mulige seneffekter av hjernerystelse har for alvor kommet på dagsorden både innenfor ulike idretter, i forsikringsbransjen, i pedagogiske miljøer og ikke minst i helsesektoren. Flere studier de siste årene (Caroll mfl., 2004; Karr, Areshenkoff & Garcia-Barrera, 2013; Sharp & Jenkins, 2015) har pekt på at en hjernerystelse kan være langt mer komplekst for det enkelte individ enn hva man antok for kun få tiår tilbake. Dette har gitt økt oppmerksomhet om hjernerystelse som fenomen, både med hensyn til diagnosekriteriene, forekomst, håndtering og mulige seneffekter.