Til hovedinnhold

Intensivopplæring i matematikk med bruk av Numicon

Artikkel om hvordan lykkes med matematikkopplæringen for eldre elever der ulike tiltak ikke har gitt økt læring.

  1. Språk: Norsk
  2. Utgiver: Spesialpedagogikk
  3. Forfatter: Tone Dalvang og Gjermund Torkildsen

Denne artikkelen handler om eldre elever som opplever at matematikkopplæringen har stoppet opp – til tross for at ulike tiltak har vært prøvd gjennom grunnskolen. Elevene har ofte resignert og foreldrene er bekymret. Artikkelforfatterne gir her en beskrivelse av hvordan lærere kan lykkes bedre overfor denne gruppen elever.

Les mer om NUMICON-intensivopplæring

Film Visuell og konkret matematikk

Artikkelen er publisert i Spesialpedagogikk 05/2018 s. 40-47