Til hovedinnhold

Kommunikasjonsbasert og narrativ tilnærming i undervisning av afasirammede

Arbeid med personer som har moderat afasi, og som har behov for språktrening på et nivå over ord og setninger. Artikkel av Line Haaland-Johansen, Monica Knoph og Ingvild Røste.

  1. Kategori: Afasi, Voksne, Artikler, Bokmål, Læringsstrategier
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Logopeden – Norsk tidsskrift for logopedi
  5. Forfatter: Line Haaland-Johansen, Monica Knoph og Ingvild Røste

Som bakgrunn for valgte undervisningsmetoder presenteres noen studier som tar for seg begrepet «thinking for speaking».

Dette er ikke en effektstudie, men en beskrivelse fra praksis for å illustrere hvilke vurderinger som har ligget til grunn for valg av tilnærming.