Til hovedinnhold

Lite kunnskap om afasi – en pedagogisk utfordring i afasiomsorgen

Folk vet relativt lite om afasi, og kunnskapsnivået varierer. Flere hundre personer i Norge og fem andre land til har svart på den hittil største undersøkelsen om kunnskap om afasi. Resultatet følger tidligere undersøkelser.

Forside, International Journal of Language & Communication Disorders
  1. Kategori: Afasi, Videregående, Voksne
  2. Språk: Engelsk
  3. Format: HTML/PDF
  4. Utgiver: International Journal of Language & Communication Disorders
  5. Forfatter: Line Haaland-Johansen (Norge) med flere

Viten om afasi i befolkningen er en vesentlig faktor i et afasivennlig samfunn. Kjennskap til hva afasi er – eller mangel på dette – kan påvirke folks holdninger, og om arenaer for å delta i samfunnet er hensiktsmessig tilrettelagt

Kunnskap om hva folk flest vet om afasi, bidrar også til å belyse hva slags type og mengde informasjon vi kan anta at personer og familier som rammes av afasi, har behov for. En pedagogisk konsekvens av at folk flest vet lite om afasi, er at informasjon om afasi må være systematisk tilrettelagt og lett tilgjengelig for personer med afasi og deres familier.

I tillegg er det viktig med økt bevissthet om afasi i samfunnet.