Til hovedinnhold

Musikk og mobilitet

Kan musikkutøvelse ha god innvirkning på mobilitetsferdigheter hos barn og unge med synshemming? Det drøftes i denne artikkelen.

Logo tidsskriftet Spesialpedagogikk
  1. Kategori: Syn, Musikk, Artikler, Bokmål, Mobilitet
  2. Språk: Bokmål
  3. Utgiver: Spesialpedagogikk, nr. 5 2019
  4. Forfatter: Espen Hektoen
  5. Utvikler: PDF

Mobilitet betyr bevegelse. Når vi bruker ordet i forbindelse med en person som har nedsatt syn, mener vi evnen til å orientere seg og ta seg frem fra et sted til et annet.

Denne artikkelen drøfter hvorvidt musikkutøvelse kan ha god innvirkning på mobilitetsferdigheter hos barn og unge med synshemming.