Til hovedinnhold

Ordforrådet

Hvilke ord er enkle å lære, og hvilke ord er vanskelige? Hvorfor er noen ord vanskeligere å hente fram fra hjernen enn andre? En database der mer enn 1600 ord er systematisert, kan være med på å gi svaret.

Ordforrådet logo Universitetet i Oslo
  1. Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Afasi, Nettressurser, Nettsteder
  2. Språk: Norsk
  3. Format: HTML
  4. Forfatter: Forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse ved ILN
  5. Utvikler: Universitetet i Oslo

«Ordforrådet» er nyskapende på flere måter. For det første er en stor del av opplysningene om egenskaper ved ordene ikke tidligere kartlagt for norsk. For det andre er det uvanlig å finne et så stort sett av opplysninger på ett brett – det er helt nytt for norsk, men også svært sjeldent i internasjonal sammenheng. Og endelig er databasen tilrettelagt for søk på en slik måte at den skal være lett tilgjengelig for så vel studenter og forskere som logopeder.

Les to artikler om «Ordforrådet»